Uitspraak inzake kort geding van VPKK tegen de RK Kerk

Op donderdag 18 september jongstleden vond voor de rechtbank in Utrecht het kort geding plaats dat het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) aanspande tegen de R.K.-Kerk in Nederland inzake de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten over verjaarde gevallen van seksueel misbruik en tegen overleden personen. Woensdag 1 oktober heeft de rechter uitspraak gedaan inzake dit kort geding.

Lees hier:

Het bestuur van de Stichting Beheer en Toezicht beraadt zich op dit moment op de consequenties van de uitspraak en hoopt zo spoedig mogelijk met nadere mededelingen hierover te komen.

Nieuwe procedures van kracht m.i.v. 1 juli 2014:

Nieuw bouwwerk aanpak en preventie seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag van start op 1 juli 2014: 
Naast formele klachtbehandeling nu ook informele klachtbehandeling via mediation mogelijk via het Meldpunt:
Naast mediation via het Meldpunt biedt de Stichting Triptiek ook mediation voor slachtoffers van seksueel misbruik aan. Voor meer informatie over Triptiek verwijzen wij u naar de website waarop u ook een contactformulier vindt: http://stichtingtriptiek.nl

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Welkom op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.
Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich bij ons melden.
Onze organisatie is de stichting Beheer & Toezicht met 4 onderdelen:
  1. Meldpunt, het ‘front office’ waar mensen o.m. een klacht kunnen indienen/of melding maken van seksueel misbruik.
  2. Platform Hulpverlening, waar iemand hulp kan krijgen o.a. van vertrouwenspersonen, of doorverwezen kan worden gespecialiseerde psychologische hulpverlening.
  3. Klachtencommissie, waar klachten behandeld worden.
  4. Compensatiecommissie, waar slachtoffers na behandeling van hun klacht compensatie kunnen aanvragen. 
     
(disclaimer) Het kan zijn dat teksten op deze website enigszins afwijken van de officiële documenten, regels en omschrijvingen. In alle gevallen zijn de officiële teksten geldend.