Nieuwe procedures Klachtencommissie en Compensatiecommissie van kracht m.i.v. 1 juli 2014
 
Nieuw bouwwerk aanpak en preventie seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag van start op 1 juli 2014: 
 
Naast formele klachtbehandeling nu ook informele klachtbehandeling via mediation mogelijk via het Meldpunt:
 
 
 
voor meer informatie: Postbus 556, 2501 CN Den Haag e-mailadres: info@geweldsklachtenrkk.nl

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Welkom op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.
Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich bij ons melden.
Onze organisatie is de stichting Beheer & Toezicht met 4 onderdelen:
  1. Meldpunt, het ‘front office’ waar mensen o.m. een klacht kunnen indien en/of melding maken van seksueel misbruik.
  2. Platform Hulpverlening, waar iemand hulp kan krijgen o.a. van vertrouwenspersonen, of doorverwezen kan worden gespecialiseerde psychologische hulpverlening.
  3. Klachtencommissie, waar klachten behandeld worden.
  4. Compensatiecommissie, waar slachtoffers na behandeling van hun klacht compensatie kunnen aanvragen. 
     
(disclaimer) Het kan zijn dat teksten op deze website enigszins afwijken van de officiële documenten, regels en omschrijvingen. In alle gevallen zijn de officiële teksten geldend.